സംഘടന

 

സംസ്‌ഥാന ഭാരവാഹികൾ

പ്രസിഡന്റ് – ശ്രീ തോമസ് ചാണ്ടി

വൈസ് പ്രസിഡന്റ് – ശ്രീ പി കെ രാജൻ മാസ്റ്റർ

ട്രഷറർ – അഡ്വ: ബാബു കാർത്തികേയൻ

Developed, managed and maintained by NCP IT Cell, Thiruvananthapuram